AsociaţieVă rugăm să sprijiniți cu 2% din impozitul pe venit asociația noastră.

Formularul 230 este disponibil aici.

Vă mulțumim!

Asociația Stânca Șoimilor are ca scop: cultivarea și promovarea valorilor culturale, locale și naționale, stimularea la învățământ al copiilor, precum și promovarea învățământului în mediul urban, și se adresează elevilor, tinerilor, persoanelor fizice sau juridice care conlucrează la realizarea acestor scopuri.

Obiectivele asociației sunt:
 • stimularea și dezvoltarea activităților de învățământ, de educație spirituală și culturală a tineretului;
 • stimularea la învățătură a copiilor talentați cu posibilități materiale modeste;
 • acordarea de burse, premii, diplome și distincții pentru merite deosebite;
 • îmbunătățirea statutului social și profesional al persoanelor talentate, în special copii, prin activități de reprezentare și impresariat desfășurate la standarde internaționale;
 • organizarea directă a unor acțiuni cultural-științifice și sportive în beneficiul copiilor și tinerilor talentați;
 • organizarea directă sau în colaborare cu alte instituții și organizații cultural-științifice și sportive, neguvernamentale și guvernamentale, de concursuri pentru promovarea copiilor și tinerilor talentați;
 • cultivarea și promovarea valorilor culturale, locale și naționale;
 • sprijinirea activității de ocrotire a naturii și a mediului înconjurător;
 • organizarea și sponsorizarea de manifestări cultural-științifice și sportive pe diverse profiluri (literatură, arte plastice, teatru, muzică, matematică, fizică, chimie, geografie, istorie, biologie, informatică, audio-vizual etc,);
 • înființarea și patronarea unor biblioteci și a altor centre cultural-științifice, educative în țară și străinătate;
 • înființarea unor centre de librării, edituri, centre de difuzare, tipografii, ateliere de multiplicare a materialelor rezultate din aceste activități pe suport scris, audio-video sau informatic, editarea de cărți, reviste, albume sau alte publicații periodice sau ocazionale (afișe, pliante, fluturași, etc.), realizarea de materiale docuementare și publicitare privind activitățile proprii sau ale altor instituții și organizații aflate în legătură cu scopul asociației;
 • realizarea și distribuirea de casete, discuri, alte materiale video, audio cu tematică cultural-științifică, educativă, în spații proprii sau închiriate;
 • afilierea la organizațiile naționale și internaționale care au obiective asemănătoare;
 • realizarea unui site pe internet pentru promovarea imaginii asociației.


EvenimenteToate evenimentele
Număr vizitatori: 75710